Serwis i gwarancja

Warunki zwrotów zamówienia iBOOD.pl

Istnieje kilka powodów, dla których mogą Państwo zwrócić zamówienie (lub część zamówienia). Prosimy jednak pamiętać, że dla każdego typu zgłoszenia istnieje inna procedura reklamacyjna, według której sugerujemy postępować. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć jakichkolwiek opóźnień lub niejasności.

Każda procedura wymaga zwrotu zakupionego produktu (razem z fakturą) w odpowiednio zaadresowanej przesyłce. Informujemy również, że nie ma możliwości osobistego zwrotu produktów.

Poniżej znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia wady produktu lub innej nieprawidłowości.

Jak mogę zgłosić reklamację?
Wszelkie reklamacje można zgłaszać poprzez sekcję "Mój iBOOD" na naszej stronie, lub poprzez formularz kontaktowy lub w formie pisemnej na adres iBOOD (ul. Mickiewicza 7/5, 60-833 Poznań). Po zalogowaniu się należy przejść do sekcji Mój iBOOD i wybrać odpowiednią procedurę reklamacji dla zakupionego produktu.

Jak mogę odstapić od umowy?
Klient będący konsumentem, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostawy produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. iBOOD sp. z o.o. (ul. Mickiewicza 7/5, 60-833 Poznań) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub odesłanie towaru przed jego upływem przy jednoczesnym poinformowaniu Działu Obsługi Klienta.

Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo poprzez formularz zamieszczony na stronie iBOOD, albo poprzez złożenie formularza, o którym mowa poniżej, i wysłanie go przed upływem terminu. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - z ustawy o prawach konsumenta (wypełniony formularz należy odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) oto informacje jakie winno zawierać oświadczenie:

- Adresat: iBOOD sp. z o.o., ul. Mickiewicza 7/5, 60-833 Poznań
- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: podać nazwę produktu
- Data zawarcia umowy/odbioru: podać datę
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): podać imię i nazwisko
- Adres konsumenta(-ów): podać adres
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data pisma: podać datę

Produkt podlega zwrotowi, jeżeli jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, posiada oryginalne opakowanie (jeśli to możliwe), kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

Ponadto:
• informujemy, że przesyłki za pobraniem nie będą akceptowane przez iBOOD;
• w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego iBOOD prześle opłaconą już etykietę UPS, pozwalającą na odesłanie produktu do miejsca docelowego. Dlatego prosimy o wstrzymanie się i nie odsyłanie towaru we własnym zakresie.


Ponadto, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadkach określonych ustawą o prawach konsumenta, w szczególności prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Jak mogę zgłosić niezgodność produktu z umową (rękojmia za wady)?
W przypadku niezgodności produktu z umową Klient będący Konsumentem, korzystając z uprawnienia z tytułu rękojmi, może składać reklamacje w formie pisemnej na adres iBOOD Sp. z o.o. (ul. Mickiewicza 7/5, 60-833 Poznań) lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie iBOOD. Wszelkich informacji udziela telefonicznie Dział Obsługi Klienta iBOOD. iBOOD ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w najszybszym możliwym terminie. W przypadku konieczności odesłania reklamowanego produktu w ramach złożonej reklamacji, Klient jest zobowiązany odesłać reklamowany produkt niezwłocznie. W przypadku tego typu zgłoszenia reklamacyjnego iBOOD prześle opłaconą już etykietę UPS, pozwalającą na odesłanie produktu do miejsca docelowego. Dlatego prosimy o wstrzymanie się i nie odsyłanie towaru we własnym zakresie.

Kto ponosi koszty odesłania produktu w przypadku zwrotów?
Klient będący konsumentem korzystający z ustawowego prawa odstąpienia, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, tj. koszty jego przygotowania do wysyłki (opakowania, zaadresowania itp.) oraz odesłania do iBOOD.

Co powinienem zrobić w przypadku nieprawidłowej dostawy?
Błąd dostawy ma miejsce w następujących przypadkach:

Otrzymałeś inny produkt, niż zamawiany
Brakuje jednej lub kilku części, np. pilota zdalnego sterowania lub przewodu
Produkt nie jest zgodny ze specyfikacją podaną przez iBOOD

Rekomendujemy, aby zgłośić nieprawidłową dostawę w terminie 7 dni poprzez sekcję "Mój iBOOD". Powyższe nie ogranicza praw konsumenta, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa.

Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę "Moje zamówienia" i zgłosić nieprawidłowość. W przypadku tego typu zgłoszenia reklamacyjnego iBOOD prześle opłaconą już etykietę UPS, pozwalającą na odesłanie produktu do miejsca docelowego. Dlatego prosimy o wstrzymanie się i nie odsyłanie towaru we własnym zakresie.

Co powinienem zrobić, jeśli przesyłka zostanie uszkodzona podczas transportu?
Istnieje możliwość, że Państwa przesyłka, mimo zabezpieczeń, ulegnie uszkodzeniu transportowemu. 

Jak tylko zauważą Państwo uszkodzenie opakowania transportowego w trakcie odbioru przesyłki, należy niezwłocznie zgłosić to uszkodzenie kurierowi, który sporządzi odpowiedni raport szkody. Następnie należy każdorazowo zgłosić uszkodzenie transportowe poprzez sekcję "Mój iBOOD". Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę "Moje zamówienia" i opisać zaistniałą sytuację.

ObsługaW celu usprawnienia rozpatrywania reklamacji rekomendujemy, aby uszkodzenia transportowe zgłaszać w terminie 14 dni od dnia dostawy produktu. W przypadku tego typu zgłoszenia reklamacyjnego iBOOD prześle opłaconą już etykietę UPS, pozwalającą na odesłanie produktu do miejsca docelowego. Dlatego prosimy o wstrzymanie się i nie odsyłanie towaru we własnym zakresie.

Dział Obsługi Klienta iBOOD rozpatrzy Twoje zgłoszenie uszkodzenia transportowego. Skontaktujemy się z Tobą, a także z przewoźnikiem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i rozpatrzenia reklamacji tak szybko jak będzie możliwe. Dział Obsługi Klienta iBOOD zawsze stara się rozpatrywać zgłoszenia w jak najkrótszym możliwym czasie, jednak jesteśmy w tej kwestii uzależnieni od procedur przewoźników. Dlatego też, w niektórych przypadkach procedura reklamacyjna można trwać nawet 30 dni.

Co powinienem zrobić, gdy mój produkt przestanie działać w okresie obowiązywania gwarancji?
Produkty sprzedawane przez iBOOD są fabrycznie nowe i mogą posiadać gwarancję jakości producenta lub ich autoryzowanych przedstawicieli.
Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w miejscach serwisowych wskazanych na karcie gwarancyjnej. Wszelkich informacji udziela także telefonicznie Dział Obsługi Klienta iBOOD.

W zależności od typu produktu sugerujemy wykonanie kopii zapasowej danych znajdujących się w pamięci produktu takiego jak laptop, aparat czy odtwarzacz MP3. W niektórych przypadkach zapisane dane mogą bowiem ulec wykasowaniu w trakcie naprawy serwisowej.

Jeśli produkt przestanie działać w okresie obowiązywania gwarancji, możesz wysłać zgłoszenie poprzez sekcję "Mój iBOOD". Po zalogowaniu się przejdź do sekcji "Moje Zamówienia" + "Zgłoszenie " i opisać problem.
Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi procesu reklamacyjnego. Oznacza to, iż być może będziesz musiał skontaktować się bezpośrednio z producentem, lub wysłać produkt do naprawy.
Jest niezwykle ważne, abyś postąpił zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, by uniknąć jakichkolwiek opóźnień lub niepotrzebnych komplikacji. W przypadku tego typu zgłoszenia reklamacyjnego iBOOD prześle opłaconą już etykietę UPS, pozwalającą na odesłanie produktu do miejsca docelowego. Dlatego prosimy o wstrzymanie się i nie odsyłanie towaru we własnym zakresie.

Jak mogę zwrócić urządzenia o dużych gabarytach?
Jeśli zakupiłeś u nas produkt, i chcesz się jednocześnie pozbyć starego sprzętu skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta iBOOD korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Nasi pracownicy pomogą Ci zwrócić Twój produkt.

Czas trwania procedury gwarancyjnej
Reklamacje są rozpatrywane przez iBood w najszybszym możliwym terminie. Na długość postępowania reklamacyjnego mogą mieć jednak również wpływ procedury stosowane u firm kurierskich i innych zaangażowanych podmiotów.