Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest Silver Ocean B.V spółka niderlandzka z siedzibą w Amsterdamie przy ul. Contactweg 159, 1014 BJ Amsterdam, Holandia. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi niderlandzkimi przepisami prawa, gwarantującymi standard ochrony nie gorszy niż prawo polskie.

Dane osobowe są zbierane w celu prowadzenia Serwisu iBOOD, za pośrednictwem którego iBOOD sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zawiera umowy sprzedaży produktów z zarejestrowanymi użytkownikami Serwisu iBOOD. .
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny.


Prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawienia


Każdemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także inne uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

W każdym momencie można przejrzeć, poprawić oraz usunąć swoje dane osobowe ze zbioru za pośrednictwem Serwisu iBOOD. Aby uzyskać informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy o przedstawienie nam pisemnej prośby wraz z załączoną kopią dokumentu tożsamości. Wówczas prześlemy Państwu wyciąg z danymi wraz z przesłaną nam kopią dokumentu tożsamości.


Odpowiedzialność, prawa autorskie i intelektualne

 

Zawartość serwisu www.iBOOD.pl jest własnością iBOOD sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podlegającą ochronie prawnej. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do rozporządzania zawartością serwisu www.iBOOD.pl, w tym do zezwolenia na korzystanie z tej zawartości, jest iBOOD sp. z o.o. Klient jest uprawniony do wyświetlania i pobierania materiałów ze strony www.iBOOD.pl w celu ich niekomercyjnego użytku w związku z realizacją zamówienia produktu, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strona www.iBOOD.pl w całości chroniona jest prawem własności intelektualnej. Wszelkie oznaczenia produktów, nazwy producentów, znaki towarowe są dobrami chronionymi prawem i prezentowane są na stronie www.iBOOD.pl wyłącznie w celach informacyjnych.

iBOOD sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian treści umieszczonych w Serwisie www.iBOOD.pl., w tym w szczególności dotyczących opłat i warunków sprzedaży. Informacje prezentowane na www.iBOOD.pl nie są ofertą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

 

Informacje wprowadzone przez osoby trzecie


iBOOD sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość lub poprawność tekstów oraz linków wprowadzonych na stronę www.iBOOD.pl przez osoby trzecie.