Internet's Best Online Offer Daily - iBOOD.com

Czym jest iBOOD?

1. Skrót od „Internet's Best Online Offer Daily".

2. Największa europejska platforma sprzedaży produktów jednodniowych.

a.) Codziennie możesz tu znaleźć największe marki w przystępnych cenach. Śpiesz się bo liczba produktów jest ograniczona. Zarezerwuj zanim zostaną wyprzedane lub produkty ulegną zmianie!
b.) Zdobywca 11 razy z rzędu nagrody na najlepszą stronę internetową w kategorii e-commerce (w Holandii)


 

ZAKŁADKA INFORMACYJNA

1) Sprzedawcą produktów jest iBOOD sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Mickiewicza 7/5, 60-833 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302432, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych, posiadająca REGON 300787960 i NIP 779-23-29-907 (dalej „iBOOD").

2) Dział Obsługi Klienta iBOOD jest dostępny pod numerem telefonu +48 (61) 8800841, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00 albo przez formularz kontaktowy na stronie iBOOD.

3) Wszelkie reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej na adres iBOOD (ul. Mickiewicza 7/5, 60-833 Poznań) lub poprzez formularz umieszczony w sekcji "Mój iBOOD" na naszej stronie internetowej. Po zalogowaniu się, należy przejść do sekcji „Mój iBOOD". Następnie wybrać konkretną rezerwację i wybrać odpowiednią procedurę reklamacji dla zakupionego produktu. W razie niejasności uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta iBOOD pod numerem telefonu 61 880 08 41 od godziny 09:00 do godziny 17:00.

4) iBOOD przewiduje jeden sposób płatności: on-line.

5) iBOOD wykona świadczenie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

6) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży oraz w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

7) iBOOD ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

8) Jeżeli produkt posiada gwarancję, to wszelkie informacji o jej treści znajdują się w dokumencie gwarancji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta IBOOD.

INFORMACJA O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. iBOOD sp. z o.o.  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.ibood.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

iBOOD sp. z o.o. prześle instrukcje w jaki sposób i gdzie odesłać towar, prosimy nie odysłać produktów bez kontaktu z działem obsługi klienta!

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
- Data odbioru
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data