Codziennie najlepsze okazje w najlepszych cenach
Różne okazje
Najlepsze okazje w Europie od 18 lat
Aktywna społeczność
Polityka prywatności
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Szanujemy prywatność naszych klientów i osób odwiedzających. Z tego względu ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas szalenie ważna. Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, i że zrobimy wszystko, aby obchodzić się z Twoimi danymi w sposób ostrożny i odpowiedzialny. Bierzemy przy tym pod uwagę postanowienia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W niniejszym oświadczeniu dotyczącym prywatności wyjaśniamy, dlaczego przetwarzamy dane, w jaki sposób to robimy i jakie w związku z tym masz prawa (takie jak prawo do wglądu i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych). Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do danych osobowych naszych klientów, którzy kupują nasze produkty i korzystają z naszych usług oraz osób odwiedzających naszą stronę internetową i sklep. Objęte są tym dane, które gromadzone są offline przez biura obsługi klienta lub w sklepie, ale także dane, które gromadzone są online poprzez aplikację iBOOD i przez strony mediów społecznościowych.

Większość gromadzonych przez nas danych osobowych jest potrzebna w celu przetworzenia Twojej rezerwacji. W niektórych przypadkach używamy Twoich danych osobowych do celów marketingowych.

W niniejszym oświadczeniu dotyczącym prywatności znajdziesz informacje związane z następującymi zagadnieniami:

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych i w jaki sposób możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z iBOOD?
 2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 3. Dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
 4. Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
 5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 6. Co robimy z danymi, które gromadzimy automatycznie w trakcie Twoich odwiedzin na naszej stronie (pliki cookie)?
 7. Kiedy i jak wykorzystujemy dane w celu wysyłania informacji o naszych produktach, usługach, sekretnych okazjach i innych wiadomości?
 8. Co robimy z danymi, które uzyskujemy w trakcie kontaktu z Tobą, Twojej rejestracji lub składania rezerwacji jako gość?
 9. Kto ma dostęp do Twoich danych i jakim stronom trzecim są one przekazywane?
 10. Jakie są Twoje prawa w związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych?
 11. Jak wygląda sprawa wykorzystywania Twoich danych w chwili, kiedy skorzystasz z linku na naszej stronie prowadzącego do strony internetowej strony trzeciej?
 12. Jak wygląda sprawa Twoich danych, jeżeli ubiegasz się o pracę, korzystając z naszej strony internetowej?
 13. W jaki sposób możesz złożyć skargę dotyczącą wykorzystywania Twoich danych osobowych?

Aby móc zagwarantować, że nasze oświadczenie dotyczące prywatności zawsze spełniaja wymagania przepisów prawnych, zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany w każdej chwili. Dlatego regularnie odwiedzaj tę stronę, aby sprawdzić, czy nie zostały wprowadzone żadne zmiany. Jeżeli dokonamy znacznych zmian, postaramy się wyraźnie o tym poinformować, na przykład zamieszczając o tym informację na naszej stronie lub przekazując ją e-mailem.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych i w jaki sposób możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z iBOOD?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest: Silver Ocean B.V., Contactweg 159-2, 1014 BJ Amsterdam

Jeżeli masz pytania dotyczące wykorzystywania Twoich danych, możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres: bok@ibood.pl z zaznaczeniem „Pytanie dotyczące danych osobowych”

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w stopniu, w jakim jest to konieczne ze względu na funkcjonowanie strony internetowej i wykonywanie naszej działalności. Dokonujemy tego na przykład, kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej lub logujesz na istniejącym koncie lub gdy rezerwujesz jakiś produkt. Gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które są sam nam przekazywane. Jeżeli korzystanie z Twoich danych w oparciu o przepisy nie jest dozwolone bez Twojej zgody, zawsze zwracamy się do Ciebie z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie Twoich danych.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Wykonywania umów zawartych z Tobą
 • Zarządzania relacjami
 • Przeprowadzania ukierunkowanych akcji marketingowych
 • Rozwoju produktów i usług
 • Wykonywania analiz i badań rynku
 • Wypełniania obowiązków nałożonych przez prawo
 • Obsługi klienta
 • Umieszczania opinii
 • Ochrony naszej własności i zwalczania oszustw
 • Przedstawiania produktów w aplikacji iBOOD

3. Dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

W oparciu o przepisy prawa możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • Przetwarzanie większości danych osobowych, które wykorzystujemy, jest konieczne do wywiązania się z umowy zawartej z Tobą, np. kiedy kupujesz jakiś produkt. To samo dotyczy wykorzystywania danych niezbędnych do wykonania środków przedumownych, na przykład związanych z pytaniami dotyczącymi naszych produktów lub usług; korzystanie z danych osobowych jest konieczne, abyśmy mogli wywiązać się z naszego obowiązku prawnego, na przykład w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 • Korzystanie z danych osobowych jest konieczne do reprezentowania naszego istotnego interesu lub interesu strony trzeciej, na przykład w przypadku angażowania usługodawców w związku z realizacją zleceń, jak usługi kurierskie, przeprowadzanie badań statystycznych i analiz, rejestracje procedur logowania i korzystania z zabezpieczeń. W naszym interesie leży, aby nasze produkty i usługi oferowane były w sposób wydajny, przyjazny dla użytkownika, przemawiający do niego i bezpieczny, a także zabezpieczenie naszej własności;
 • W niektórych przypadkach wyrażona została jednoznaczna zgoda na wykorzystanie danych osobowych;
 • Korzystanie z Twoich danych osobowych czasami jest konieczne z powodu ochrony Twoich istotnych interesów lub interesów innej osoby na przykład, gdy poczujesz się źle w trakcie wizyty w naszym sklepie.

4. Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed ich utratą lub jakąkolwiek formą bezprawnego przetwarzania. Nasi pracownicy, którzy zajmują się przetwarzaniem danych osobowych, zobowiązani są do zachowania tajemnicy i muszą się do tego stosować.

Aby chronić Twoje dane osobowe, wysyłamy je w sposób szyfrowany; do komunikacji z Twoją przeglądarką internetową korzystamy z protokołu SSL = secure socket layer. Można to poznać po symbolu kłódki, który widoczny jest na pasku adresu w przeglądarce podczas połączenia SSL.

Aby zagwarantować stałą ochronę danych, techniczne środki bezpieczeństwa są regularnie testowane i w razie potrzeby uaktualniane odpowiednio do najnowszego stanu techniki. Zasady te dotyczą również firm, które na nasze zlecenie i w sposób wskazany przez nas wykorzystują i przetwarzają dane.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowych nie dłużej niż jest to konieczne w celu, dla którego je otrzymaliśmy lub o ile jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Poniżej znajdują się okresy przechowywania dla każdego rodzaju wykorzystania. W chwili, gdy cel wygaśnie lub zostanie osiągnięty, Twoje dane osobowe zostaną usunięte. W przypadku ograniczenia, Twoje dane osobowe zostaną usunięte, o ile na przeszkodzie nie będzie stał prawny, statutowy lub umowny okres przechowywania.

6. Co robimy z danymi, które gromadzimy automatycznie w trakcie Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej (pliki cookie)?

Korzystamy z plików cookie i innych środków (takich jak piksele i skrypty) zgodnie z naszym oświadczeniem dotyczącym plików cookie (http://www.ibood.com/pl/pl/cookies/) i powiązanym prawodawstwem dotyczącym gromadzenia informacji o Tobie w trakcie Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej.

** Gromadzone mogą być następujące dane:**

 • dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość);
 • sposób trafienia na stronę internetową (z jakiej strony, jakim łączem itp.);
 • ilość przesłanych danych;
 • używana przeglądarka i jej wersja;
 • rodzaj systemu operacyjnego;
 • dostawca internetowy, z którego usług korzystasz;
 • adres IP przyznawany Twojemu komputerowi przez dostawcę podczas połączenia z Internetem.

Gromadzenie i zapisywanie tych danych jest konieczne w celu zagwarantowania poprawnego funkcjonowania strony i przekazywania jej treści we właściwy sposób. Oprócz tego dane te umożliwiają nam optymalizację naszej strony internetowej i gwarantują bezpieczeństwo naszych systemów IT.

Możemy wykorzystywać te dane również do badań rynku, celów marketingowych oraz dostosowania naszych usług do potrzeb, do tworzenia i analizowania pod pseudonimem profili użytkowników, a to tylko pod warunkiem, że nie skorzystano z prawa do zastrzeżenia takiego wykorzystywania danych osobowych (patrz poniżej, jakie są Twoje prawa w związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych).

7. Kiedy i jak wykorzystujemy Twoje dane w celu wysyłania informacji o naszych produktach, usługach, sekretnych okazjach i innych wiadomości?

Korzystamy z Twoich danych, aby móc wysłać Ci, na podany przez Ciebie adres e-mail, zarezerwowane przez Ciebie informacje dotyczące naszych produktów i innych promocji. Dzieje się tak wyłącznie po wyrażeniu przez Ciebie zgody lub gdy jest to prawnie dozwolone.

a. Rejestracja do newslettera na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zarejestrowania się do newslettera. Do rejestracji dochodzi przy pomocy tzw. procedury double-opt-in. Po rejestracji otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie swojej rejestracji.

b. Wysyłka w oparciu o sprzedaż towarów i usług

Jeśli dokonasz zakupu towarów lub usług na naszej stronie internetowej, mamy prawo bez Twojej zgody wysłać na podany przez Ciebie adres e-mail informacje o podobnych towarach i usługach.

c. Wysyłka pocztą

Możemy również wykorzystywać Twoje dane do przesyłania Ci pocztą informacji o naszych produktach i promocjach.

Chcemy, aby nasze maile czytało się z przyjemnością. Z tego powodu staramy się przekazywać tylko takie informacje, które prawdopodobnie są dla Ciebie interesujące. Mierzymy i przechowujemy wskaźniki otwarć i klikalności w Twoim profilu użytkownika. Informacje te obejmują to, czy i kiedy otwierane są nasze e-maile, jaka treść w e-mailu została kliknięta i kiedy oraz czy i dlaczego nasze e-maile nie dotarły. Korzystamy z tych danych również do celów statystycznych.

Oczywiście w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tj. wycofać swoją zgodę. W tym celu w każdym e-mailu i odpowiednio newsletterze znajduje się specjalny link do wyrejestrowania, a na naszej stronie internetowej można potwierdzić wyrejestrowanie. Tego typu wniosek można również przesłać na adres bok@ibood.pl

Nie ma możliwości wyrejestrowania się z otrzymywania wiadomości o charakterze informacyjnym, które są konieczne do wykonywania umów i funkcjonowania naszej strony internetowej, przez co rozumiane są e-maile serwisowe (np. potwierdzenie rejestracji, dane biura obsługi klienta) lub informacje związane z zakupami (np. potwierdzenie złożenia rezerwacji, dokument umowy, przetwarzanie płatności).

8. Co robimy z danymi, które uzyskujemy w trakcie kontaktu z Tobą, Twojej rejestracji lub składania rezerwacji jako gość?

a. W trakcie kontaktu

W przypadku kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub przez formularz podane przez Ciebie dane są zapisywane, abyśmy byli w stanie udzielić Ci odpowiedzi na pytania. Rozmowa telefoniczna jest rejestrowana zgodnie z wymogami prawnymi i przechowywana jest maksymalnie przez 1 miesiąc. Dane, które w związku z tym są przekazywane usuwamy w chwili zakończenia rozmowy z Tobą i całkowitego wyjaśnienia związanych z nią kwiestii.

b. W trakcie rejestracji

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy Ci zarejestrowanie się przez przekazanie nam swoich danych osobowych. Przetwarzanie w tym przypadku jest konieczne do wykonania umowy.

W związku z rejestracją potrzebujemy, w zależności od danego przypadku, określonych danych do wykonania umowy (takich jak imię i nazwisko, adres dostawy i adres na fakturze oraz adres e-mail), jak również danych związanych z wybraną przez Ciebie formą płatności. Ponadto potrzebujemy Twoich danych w celu aktualizacji naszej bazy klientów, aby zapisywane były w niej wyłącznie aktualne informacje. W celu uniknięcia błędów w pisowni i zagwarantowania, że zarezerwowane przez Ciebie artykuły rzeczywiście do Ciebie trafią w trakcie wypełniania sprawdzamy, czy wprowadzony przez Ciebie adres jest pełny i nie zawiera błędów. Większość danych usuwamy w ciągu dwóch lat od zrealizowania rezerwacji, chyba że istnieją szczególne okoliczności do dłuższego przechowywania danych i spełnienia przez nas obowiązku przechowywania nałożonego przez prawo.

c. Różne

Możemy również przechowywać Twoje dane, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub w przypadku uzasadnionego interesu. Możemy na przykład przechowywać Twoje dane osobowe i informacje techniczne w zakresie niezbędnym do zapobiegania nadużyciom lub innym bezprawnym zachowaniom na naszej stronie internetowej oraz ich ścigania, np. w celu utrzymania bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy IT. Może do tego dochodzić również na drodze nakazów organów rządowych lub sądu w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, jak również, aby chronić nasze prawa i interesy oraz umożliwić obronę prawną.

9. Kto ma dostęp do Twoich danych i jakim stronom trzecim są one przekazywane?

Założeniem jest, że do Twoich danych dostęp mają wyłącznie pracownicy iBOOD, jeżeli jest to konieczne do wykonywania ich zadań. Jeżeli przekazujemy Twoje dane stronom trzecim, to również tylko wtedy, gdy jest to konieczne na przykład do wykonania naszej umowy z Tobą lub aby zabezpieczyć nasze uzasadnione interesy. Nigdy nie przekazujemy więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji określonego celu. Dane przekazujemy stronom trzecim w następujących sytuacjach.

a. Przekazanie w ramach firm należących do koncernu

Przekazujemy Twoje dane osobowe należącym do naszego koncernu firmom w celu zawierania i wykonywania umów związanych z naszymi dostawami i usługami oraz przechowywania ich w centralnych bazach danych oraz w celu prowadzenia wewnętrznej księgowości i rozliczeń. Jest to konieczne, aby możliwe było korzystanie ze wszystkich naszych usług. Jeżeli chcesz odebrać swoją przesyłkę w którymś z punktów sprzedaży, punkt sprzedaży wybrany przez Ciebie jest powiadamiany o Twojej przesyłce i zajmuje się nią. Jeżeli w razie pytań skontaktujesz się z punktem sprzedaży lub naszym biurem obsługi klienta, ich pracownicy również uzyskają dostęp do danych Twojej przesyłki, aby byli w stanie rozwiązać Twój problem.

b. Przekazanie do partnerów związanych z produktem

W ramach wyświetlanych produktów na naszej stronie internetowej i w związku z określonymi ich grupami współpracujemy z różnymi firmami partnerskimi (np. usługodawcami telekomunikacyjnymi). Jeżeli zarezerwujesz produkty tych partnerów, przekazujemy Twoje dane osobowe, które zostały wprowadzone w trakcie rejestracji, naszym partnerom w celu zawarcia i wykonania umowy (w szczególności adres e-mail, ale również adres dostawy i adres na fakturze). Należy pamiętać, że partner ten również ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków związanych z ochroną prywatności i że dla strony danego produktu może obowiązywać dodatkowe lub inne oświadczenie partnera dotyczące prywatności.

c. Przekazanie usługodawcom, którzy przetwarzają Twoje dane na nasze zlecenie

W celu prowadzenia, jak i optymalizacji naszej strony internetowej oraz zarządzania umowami zatrudniamy różnych usługodawców, np. w zakresie centralnych usług IT czy hostingu naszej strony internetowej, płatności i dostaw produktów, instalacji urządzeń lub wysyłania newsletterów; którym przekazujemy dane (np. imię i nazwisko, adres) niezbędne do wykonywania przez nich swoich zadań.

Firmy te działają w naszym imieniu w związku z przetwarzaniem rezerwacji i prowadzeniem IT, dlatego też przekazywane im dane mogą używać wyłącznie na nasze zlecenie. W takim przypadku ponosimy odpowiedzialność za zapewnienie, aby firmy te, działające na nasze zlecenie, podejmowały odpowiednie środki konieczne do zabezpieczenia danych. Z tego powodu firmy te uzgadniają z nami środki zabezpieczania danych, które my regularnie monitorujemy.

d. Przekazanie usługodawcom, którzy jako administrator danych osobowych przetwarzają Twoje dane w celu dostawy towarów przez przedsiębiorstwa logistyczne i podane w trakcie składania rezerwacji przedsiębiorstwo pocztowe.

W przypadku urządzeń o dużych gabarytach i spedycji towarów wysyłka odbywa się za pośrednictwem usługodawcy, np. Extra@HOME lub Dynalogic. Usługodawca ten otrzymuje od nas informacje, takie jak podany przez Ciebie w trakcie zamawiania adres e-mail, aby mógł uzgodnić z Tobą indywidualnie termin dostawy.

e. Przekazanie usługodawcom, którzy jako administrator danych osobowych przetwarzają Twoje dane w związku z realizacją rezerwacji przy płatności za towary podanemu przy zamawianiu dostawcy usług płatniczych lub finansującemu bankowi. W przypadku dokonywania płatności kartą kredytową w celu przeciwdziałania oszustwom z użyciem kart kredytowych przeprowadzana jest kontrola bezpieczeństwa transakcji z pomocą dostawcy usługi płatniczej Ingenico.

Przy płatnościach gromadzimy lub przechowujemy numery rachunków wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do dokonania zwrotu. W przeciwnym razie dane karty kredytowej i numery rachunków zostają przekazane bezpośrednio danemu dostawcy usług płatniczych.

Gdy środkiem płatniczym jest karta kredytowa, wyjątek stanowi „pseudonumer karty” określany przez nas również „płatnością jednym kliknięciem”. W celu uniknięcia ponownego wprowadzania danych karty przy każdej płatności na Twoim koncie klienta zapisany zostaje pseudonumer karty. Za pomocą tego pseudonumeru karty, który nie jest taki sam jak numer karty kredytowej, można płacić za wszystkie produkty i usługi zamawiane na naszej stronie internetowej przez Twoje konto klienta.

f. Przekazywanie danych stronom trzecim

W oparciu o niektóre przepisy jesteśmy zmuszeni przekazywać Twoje dane stronom trzecim i organom rządowym, np. gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani na podstawie wniosku organu władzy lub wymiaru sprawiedliwości lub gdy jesteśmy do tego uprawnieni, np. gdy jest to konieczne w celu ścigania czynów karalnych lub dochodzenia naszych praw i roszczeń.

Przekazując Twoje dane osobowe, zawsze dbamy o to, aby zastosowany został najwyższy poziom zabezpieczeń. Z tego powodu Twoje dane przekazywane są wyłącznie usługodawcom i firmom partnerskim, starannie wcześniej wyselekcjonowanym i związanym obowiązkami umownymi.

Przekazujemy Twoje dane wyłącznie instancjom, które należą do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a więc podlegają surowym unijnym przepisom o ochronie danych lub które związane są uzgodnionymi standardami zabezpieczeń. Przesyłanie danych do krajów trzecich nie jest obecnie wykonywane ani nie jest planowane.

iBOOD korzysta z konwersji rozszerzonych Googla, aby usprawnić dokładność kluczowych interakcji na naszej stronie internetowej. Obejmuje to przechowywanie i udostępnianie adresów e-mail i/lub numerów telefonów z wypełnionych formularzy kontaktowych i rezerwacji. Udostępnianie tych danych jest legalne, a dzięki algorytmowi szyfrowania całkowicie bezpieczne. Dane te są łączone z zalogowanymi kontami Google, aby przyporządkować najcenniejsze interakcje na stronie internetowej do naszych działań marketingowych online w ramach platformy Google. Google dokłada wszelkich starań, aby chronić poufność i bezpieczeństwo danych, które nam udostępniasz.

10. Jakie są Twoje prawa w związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych?

Uważamy, że bardzo ważne jest zachowanie przejrzystości odnośnie sposobu obchodzenia się z danymi. Za sprawą niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności staramy się zapewnić jasność i przejrzystość. Jeżeli mimo to nadal masz pytania dotyczące tego, w jaki sposób obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami (wysyłając e-mail: bok@ibood.pl z zaznaczeniem „Pytanie dotyczące danych osobowych” lub przy pomocy formularza kontaktowego na stronie internetowej).

Jeżeli masz konto online, za jego pośrednictwem możesz zarządzać wykorzystaniem swoich danych w różnych kanałach. Należy pamiętać, że po usunięciu swoich danych, również zestawienie zarezerwowanych wcześniej produktów i naszych partnerów produktowych nie będą dla Ciebie dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej. Z tego powodu odpowiednio zachowaj swoje dane przed złożeniem wniosku o ich usunięcie. Dane, które zmuszeni jesteśmy przechowywać w oparciu o obowiązki prawne, statutowe lub umowne nie zostaną usunięte, ale ich przetwarzanie jest ograniczone, aby uniemożliwić ich wykorzystanie w innych celach.

Jakie są Twoje prawa?

a. Prawo do wglądu

Masz prawo zażądać informacji na temat przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych.

b. Prawo do korekty

Masz prawo skorygować swoje dane lub je uzupełnić.

c. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim prawidłowość Twoich danych jest przez Ciebie kwestionowana, przetwarzanie jest bezprawne, odrzucisz ich usunięcie podczas gdy my dłużej nie potrzebujemy Twoich danych, natomiast Ty jeszcze ich potrzebujesz do ustalenia, wykonania lub uzasadnienia roszczenia lub gdy wyrażasz sprzeciw wobec ich przetwarzania.

d. Prawo do usunięcia

Masz prawo zażądać usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, chyba że przechowywanie danych jest konieczne dla wolności słowa, wolności informacji, wypełnienia prawnego obowiązku lub ze względu na interes publiczny, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami prawnymi lub korzystanie z praw ustawowych.

e. Prawo do informacji

W przypadku skorzystania ze swojego prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, poinformujemy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie, w jaki zostały skorygowane lub usunięte i jakim podlegają ograniczeniom, chyba że nie jest to możliwe lub wymaga niewspółmiernego nakładu pracy.

f. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do zażądania przeniesienia udostępnionych nam danych osobowych na siebie lub na stronę trzecią w ustrukturyzowanym, akceptowalnym i możliwym do odczytu przez komputer formacie. Jeżeli wniosek dotyczy bezpośredniego przeniesienia danych na innego administratora danych osobowych, zostanie spełniony tylko, jeśli będzie to technicznie wykonalne.

g. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych.

h. Prawo wycofania wyrażonej zgody

Zawsze masz prawo do wycofania swojej zgody na gromadzenie danych z przyszłym skutkiem. Mamy nadzieję, że rozumiesz, że z przyczyn technicznych wycofanie zgody może chwilę potrwać i że w tym okresie nadal możesz otrzymywać wiadomości od nas.

Jeżeli chcesz wiedzieć, które Twoje dane osobowe zachowaliśmy, jeżeli chcesz dokonać zmian w danych, usunąć je lub skorzystać z innych swoich praw, możesz tego dokonać, przesyłając wniosek na adres e-mail bok@ibood.pl z zaznaczeniem „Wniosek w sprawie danych osobowych”. Zastosujemy się do Twojego wniosku, chyba że będziemy mieli uzasadniony istotny powód, aby nie usuwać danych, który będzie ważniejszy niż Twój prywatny interes. Po usunięciu danych z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie natychmiast usunąć wszystkich kopii z naszych systemów i systemów kopii zapasowych. Możemy odmówić zastosowania się do wyżej wymienionych wniosków, jeżeli w sposób nieuzasadniony będą wystosowywane zbyt często, będą wymagały nieproporcjonalnych wysiłków technicznych lub będą prowadziły do poważnych technicznych konsekwencji dla naszych systemów lub będą zagrażały prywatności danych innych osób.

Dla Twojego własnego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do zażądania w chwili otrzymania wniosku dalszych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości, a jeżeli potwierdzenie Twojej tożsamości nie będzie możliwe, do odrzucenia wniosku.

11. Jak wygląda sprawa Twoich danych, jeżeli ubiegasz się o pracę, korzystając z naszej strony internetowej?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Korzystamy przy tym z zewnętrznego medium, które odpowiada tym samym surowym wymaganiom, co nasza strona internetowa.

12. Jak wygląda sprawa wykorzystywania Twoich danych w chwili, kiedy skorzystasz z linku na naszej stronie prowadzącego do strony internetowej strony trzeciej?

Na naszej stronie internetowej zamieszczone są linki prowadzące do stron internetowych innych firm. Nie ponosimy odpowiedzialności za środki ochrony danych osobowych na innych stronach internetowych, na które możesz trafić za pośrednictwem tych linków. Dowiedz się, jakie środki ochrony danych obowiązują na tych zewnętrznych stronach internetowych.

13. W jaki sposób możesz złożyć skargę dotyczącą wykorzystywania Twoich danych osobowych?

Jeżeli chcesz złożyć skargę na sposób wykorzystania Twoich danych osobowych przez iBOOD, możesz się z nami skontaktować, pisząc na adres bok@ibood.pl z zaznaczeniem „Skarga dotycząca sposobu przetwarzania danych osobowych”. Masz również prawo złożyć skargę do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/1117.